KRUUNUNHAAN ASUKASYHDISTYS / Föreningen för invånarna i Kronohagen

 

Puheenjohtaja Taina Rasi, tainarasi@hotmail.com

Varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja Mikko Nygrén, mikko@nygren.fi

Sihteeri ja tiedotusvast. Heli Tuomi, helppa.tuomi@gmail.com

Foorumivastaava ja svensk kontakt Jonas Forsman, jonas.forsman@edu.hel.fi

Nettivastaavat Leo Koskiluoma leo.koskiluoma@gmail.com ja Marje Vuorisalo, marje.vuorisalo@gmail.com

Ympäristövastaava Jussi Heinämies, puh. 09-135 5892

Asukasvastaava Niina Hietalahti, niina.hietalahti@gmail.com

Varajäsenet Ernesto Hartikainen, Leo Koskiluoma, Raini Lehtonen ja Johanna Mannila