Meidän Krunikka ideointi-ilta Ravintola Zinnkellerissä 12.12.2016.

Joukko asukasaktiiveja pohti pyöreän pöydän ääressä lapsiperheiden viihtyvyyden lisäämistä. Entä huomioimmeko riittävästi ikäihmisten tarpeet? Miten lisäämme kulttuuritarjontaa ja edistämme Krunikan viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyden tunnetta?

Palaverin ideoista on tarkoitus jatkaa tammikuussa.

Kirjailija Anja Snellman esitti omasta puolestaan valmiin kehittämisformaatin Meritullinkadun pihakadun kohentamiseksi. Häneltä on myös luettavissa aiheeseen liittyvä kirjoitus Krunikka 2/2016-numerossa. Koska pihakatu on kirjailijan kotipiha-aluetta, hän on innoittunut alueen kehittämisestä tässäkin mielessä moninaisine tapahtumineen. Hanke edesauttaa omalta osaltaan myös kaupunginosan muiden alueiden viihtyvyyden omaehtoista kehittämistä.

Kuvassa keskellä asukasyhdistyksen puheenjohtaja Taina Rasi.

Kuva Marje Vuorisalo