RATIKKAREITIT UUSIKSI

Tutustu ja kommentoi!

Helsingin Seudun Liikenne on valmistellut luonnoksen raitioliikenteen linjastosuunnitelmaksi, jota voi kommentoida 16.2.2014 asti.

Linjastosuunnitelman aineistot (linjastokartta, vuorovälitaulukot, linjakortit sekä linjakohtaiset reittikartat) löytyvät HSL:n nettisivuston Raitioliikenteen linjastosuunnitelma -sivulta.

Raitioliikenteen linjastosuunnitelman blogissa voi seurata myös työn aiempia vaiheita sekä esittää näkemyksiä tulevasta linjastosta.

Suunnitelmaluonnosta koskevat kommentit HSL toivoo sähköpostilla osoitteeseen raitioliikenteen_linjastosuunnitelma@hsl.fi. Nyt saatavan palautteen perusteella arvioidaan, onko suunnitelmaan tarpeen tehdä vielä muutoksia.

Viimeistelty linjastosuunnitelma viedään kevään aikana HSL:n hallituksen käsiteltäväksi ja siitä pyydetään jäsenkuntien lausunnot HSL:n alustavan talous- ja toimintasuunnitelman yhteydessä. Kuntien lausunnot saatuaan HSL:n hallitus hyväksyy linjastosuunnitelman alustavan aikataulun mukaan syksyllä 2014.

Linjastomuutokset tapahtuvat raitioliikenteessä vaiheittain vuosina 2017-2024.

Muutoksia voidaan tehdä uusien ratojen valmistuessa. Jätkäsaaressa ja Hernesaaressa rataverkko laajenee asuin- ja katurakentamisen tahdissa siten, että linjan 7 liikenne Saukonpaateen voisi alkaa vuonna 2017.

Jätkäsaaren raitiotiet valmistuvat kokonaisuudessaan 2020-luvun alussa. Hernesaaren kärkeen raitioliikenne ulottunee 2020-luvun puolivälissä, Eiranrantaan mahdollisesti jo aiemmin. Ilmalaan raitiovaunut kulkevat Pasilan keskuskorttelien ja uusien raiteiden valmistuttua arviolta 2021.

Lisätiedot: joukkoliikennesuunnittelija Lauri Räty, puh. 09 4766 4366