Valtioneuvoston käynnistämän kansallisen terveysprojektin mukaan terveydenhuollon lähipalvelut on tuotettava lähellä kuntalaisia asiakaslähtöisesti yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa väestövastuuperiaatteella. Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy  ovat oleellinen osa lähipalveluja.