Pyysimme jokaisen terveyslautakunnassa edustettuna olevan puolueen yhdeltä edustajalta selvityksen, miksi Vironniemen terveysasema halutaan kaikesta vastustuksesta huolimatta sulkea.

Terveyslautakunnan 25.10.05 tekemä päätös on kitkerä. Vironniemen terveysasema lopetetaan. Kitkeräksi ja harmittavaksi päätöksen tekee se, että laajaa, terveysaseman toiminnan jatkamista puoltavaa kansalaismielipidettä ei otettu lainkaan huomioon, vaikka se on ilmaistu selkeästi vuodesta 2002 alkaen. 1980-luvun puolivälissä Vironniemen terveysasema perustettiin asukkaiden ja kaupunginosayhdistysten aloitteellisuuden ansiosta. Aika vain oli tuolloin suosiollisempi kansalaistoiminnalle.

 

Krunikka-lehti 4/2005

Valtioneuvoston käynnistämän kansallisen terveysprojektin mukaan terveydenhuollon lähipalvelut on tuotettava lähellä kuntalaisia asiakaslähtöisesti yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa väestövastuuperiaatteella. Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy  ovat oleellinen osa lähipalveluja.