Asukasyhdistyksen toiminnan tavoitteena on säilyttää peruspalvelut sekä edistää turvallista ja viihtyisää asumista Kruununhaassa ja Kluuvissa. Yhdistys pyrkii toimimaan siten, että aluetta koskevat kaavoitus-rakennus- ja ympäristösuunnitelmat toteutetaan vuorovaikutteisesti yhteissuunnitteluhankkeina.

Asukasyhdistys osallistuu kruununhaan aluefoorumitoimintaan sekä toimii foorumissa käsiteltyjen hankkeiden toteuttamiseksi. Yhdistys järjestää tavoitteisiinsa liittyen asukastapahtumia.

 

Aloitteet

Asukasyhdistys tekee tarvittaessa aloitteita kaupunginosamme kehittämiseksi asukkaiden ehdoin sekä pyrkii saamaan aiemmaat aloitteensa toteutetuksi.

 

Hankkeet

Asukasyhdistys toimii yhteistyössä kaupungin ja kansalaisjärjestöjen kanssa muun muuassa seuraavien hankkeiden toteuttamiseksi: palvelulinjan saaminen terveysasemalle, Siltavuorenrannan kunnostaminen. Asukasyhdistys pyrkii toimimaan niin, että Siltavuorenrantaa ja Kaisaniemenrantaa kehitetään osana Kruununhaasta Töölönlahden ulottuvaa puistovyöhykettä.

Asukasyhdistys haluaa turvata Kruununhaan hyvät joukkoliikennepalvelut erityisesti raitiovaunuliikenteen osalta mutta yrittää torjua Laajasalon raitiovaunulinjan rakentamisen Kruununhaan läpi. Vesijoukkoliikenteen kehittämistä yritetään edistää myös Stadin Rantaryhmän kautta.

Asukasyhdistys pyrkii edelleen vaikuttamaan katupölyn vähentämiseksi. Pohjoisrantaan yritetään saada “hiljainen asfaltti”.

Vanhan Kruununhaka-postikorttisarjan myynti jatkuu ja uusi postikorttisarja julkaistaan.

 

Tiedotus

Asukasyhdistys tiedottaa toiminnastaan kaupunginosasivuilla internetissä, Kruununhaan ilmoitustaululla ja postittaa tarvittaessa jäsentiedotteita.

Yhdistys julkaisee Krunikka-lehteä neljästi vuonna 2011: kaksi numeroa keväällä ja kaksi syksyllä. Krunikan julkaisukustannukset ja Internet-kulut katetaan ilmoitustuloilla.

 

Yhteistyö

Asukasyhdistys jatkaa yhteistyötä kaikkien kaupunginosan kansalaisjärjestöjen. Yhdistys yrittää vaikuttaa ns. kaupungintalokortteleiden käyttöön asukkaiden kannalta myönteisellä tavalla. Asukasyhdistys osallistuu muiden helsinkiläisten kansalaisjärjestöjen yhteistoimintaan muun muassa Stadin Rantaryhmässä sekä Asukasliiton ja HELKA RY:n piirissä.

HALLITUS